image2

Illustrasjonen viser strømvirvler og turbulens rundt et stigerør fra en flytende oljeplattform. Strømningen kan gi problemer som svingninger i rørene. Forskerne simulerer turbulensen for å kunne utføre nyttige beregninger. Illustrasjon: SINTEF IKT