geomodell

Multiskalametode for å beregne strømningshastighet i et oljereservoar. Nederst: Den grove skalaen viser hvordan ledningsevnen i stein varierer (rødt = stor ledningsevne, blått = liten). Ved å ta alle blokkpar med felles sideflate og beregne relativ fordeling av strømningshastighet på fin skala innenfor blokken, får man grunnlaget til en såkalt basisfunksjon (øverst). Slik kan man ta inn effekten av variasjon på fin skala for å løse strømningsproblemet på grov skala. Illustrasjon: SINTEF IKT