MUSLIM STUDENT

Muslim students select a textbook at a library of a university in Kuala Lumpur Thursday, August 9, 2001. Prime Minister Mahathir Mohamad says his government is planning changes to racial quotas for university admissions, and that the system will no longer favor ethnic Malay Muslim students with mediocre grades. (AP Photo/Andy Wong)

AKADEMIA: Moderate islamister ser det som sin oppgave å reformere, opplyse og utdanne. – Muslimer må lære seg å mestre vitenskap og teknologi, og fremme økonomisk utvikling i islamske land, sa Malaysias statsminister Mahatir Mohamad nylig ved en internasjonal konferanse om islam i globaliseringens æra. Disse jentene studerer økonomi ved et universitet i Kuala Lumpur. Foto: Andy Wong/Scanpix