Afghan Woman Wearing Burka

An Afghan woman covers herself with a burka. Many women who have fled persecution by the Taliban government find refuge in Djabel Al Sardj in Anaba, Afghanistan. October 30, 2001 Djabel Al Sardj, Anaba, Afghanistan SCANPIX

KJØNNSKAMP: Når samfunn moderniseres, skjer også noe med kvinnenes stilling. Islamistene ser på Vestens kvinnefrigjøring som syndens verk. – Islamske bevegelser er rene mannegrupper. Muslimske menn er redd for å miste kontrollen over sine kvinner, mener professor Torbjørn Knutsen. Foto: Bernard Bisson/Corbis