nyh_marintek

ROLIG INNSEILING: Her er redningsbåten på vei inn i hekken bak i beredskapsskipet. Tester ved Marintek har dempet bølgene som ellers kunne gi en hardhendt behandling av båt og passasjerer. Foto: Utlånt fra Marintek