Historiskebilder

Stadthavet 1950. Sildefiske. Snurpenot er satt ut. Fiskere i lettbÂter trekker sammen nota.Foto: Sverre A. B¯rretzen / AKTUELL / SCANPIX