stolpe1

Furustokken med en diameter på en halvmeter er i dårlig forfatning og trenger båretransport vekk fra funnstedet. Foto: Bruce Simpson/NIKU