rep-dendro_utgravning

Først om noen måneder, når arkeologene har fått analysert alle funn og prøver, og sammenstilt alle lagtegninger fra utgravningen, vil de kunne trekke slutninger om hva slags bygning de har funnet. Foto: Nina Tveter