oversiktsbilde

Høsten 2004 finner arkeologene spor etter en fornem bygning fra 1100-tallet, nordvest for Nidarosdomen i Trondheim. Kan det ha vært en kongsgård? Foto: Unn Tilmas/Niku