dendro_avstop

Teknisk konservator Jørgen Fastner og stipendiat Harald Høgseth studerer hoggmerker i silikon-avstøpningene. Foto: Nina Tveter