dendro_avstop

Teknisk konservator Jørgen Fastner og stipendiat Harald Høgseth studerer hoggmerker i silikon-avstøpningene.
Foto: Nina Tveter