dendro_avstoeping

Spor etter redskapsbruk skal bevares for ettertida i silikonavtrykk.
Foto: Nina Tveter