knf_Nacre

Trondheim 23.02.2005 : Nacre AS lager kombinert hørselvern, høreapparat og kommunikasjonsutstyr. I første omgang er det beregnet på militært bruk. Nå går Ferd Venture inn med kapital. F.v adm.dir Eivind Bergsmyr, Erik hagen (Viking Venture), Anders Lian (SINTEF), Erik Fausa Olsen (Ferd Venture) og Jostein Vik (Viking Venture). Foto: Thor Nielsen

Foto:Thor Nilsen