nyh-svevestov2

TRONDHEIM 20030219Det hjelper lite om sola skinner og himmelen er blÂ: Midtbyen st¯ver ned. De siste to dagene har lufta i midtbyen vÊrt svÊrt forurenset. N vurderer kommunen akuttiltak.Siden s¯ndag er det blitt mÂlt altfor mye svevest¯v i midtbyen. Situasjonen er s alvorlig at astmatikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser blir advart mot  oppholde seg utend¯rs. Sm barn b¯r unng lengre opphold i de utsatte omrÂdene. Ogs friske personer kan oppleve ubehag nÂr mÂleverdiene er s h¯ye.Norsk institutt for luftforskning kom tidligere i vinter med en rapport som viste at 15000 innbyggere i Trondheim er utsatt for mer svevest¯v enn grensen som er satt i nasjonale mÂl.Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

STØVER NED: Elgeseter gate i Trondheim ligger rett ved St. Olavs Hospital og er en av landets mest forurensede gater. Når forurensningen øker, opplever sykehuset flere innleggelser enn vanlig. Foto: Scanpix/Gorm Kallestad