leistad

SENGEPOSTER I ENDRING Før sto sykehus og psykiatriske sykehjem for brorparten av døgntilbudet i psykiatrien. Nå er sykehjemmene under avvikling. Ifølge Opptrappingsplanen skal de omgjøres til mer behandlingsorienterte enheter (distriktspsykiatriske sentra, DPS) eller trappes ned etter hvert som kommunale omsorgstjenester bygges ut. Fullt utbygd skal DPS-ene være fullverdige lokalsykehus. I dag er mellom 70 og 80 i drift. Bildet er fra Leistad DPS utenfor Trondheim. Foto: Christina B. Winge