helge-hagen

TAR PULSEN PÅ PSYKIATRIEN Man kan ikke bare telle senger i psykiatrien. Det er like viktig å se hvordan de blir brukt, sier SINTEF-forsker Helge Hagen. Hvert femte år måler han hva behandlerne ved døgninstitusjonene sjøl synes om bruken av sengeplassene. Foto: Lasse Berre