BILLINGSTAD 20041215: Intervju med schizofrene / paranoide Terje.

Fire av ti pasienter ved psykiatriens døgninstitusjoner burde vært andre steder, ifølge behandlerne. Mangel på alternativer tvinger psykiatrien til å bruke sengeplassene feil. Foto: Werner Juvik