MÅNEN STYRER FISKEBESTANDEN

Foto: Per-Anders Rosenkvist