trailer

Ved en deregulering skjer det mange ting samtidig som vi har lite kontroll på, og det er vanskelig å si hva som er virkningen av hva. En tenkt deregulering av lastebiltransport kan føre til at det blir billigere å sende gods med lastebil enn med tog. Prisene vil gå ned på biltransporten, men samtidig vil det bli flere biler på veiene, og sikkerheten for bilistene vil svekkes. Foto: Volvo