forskningssjef-finn-egil

Trondheim 03.12.2004 : Forskningsleder Finn Egil Skjeldestad på Sintef Helse. Foto: Thor Nielsen

Forskningssjef: Finn Egil Skjeldestad Avd. for forebyggende helsearbeid, SINTEF Helse Foto: Thor Nielsen