stein4

HVIT MARMOR • Har generelt størst anvendelse innendørs, i det minste i ny historisk tid • Meget lav porøsitet/vannopptaksevne • Kan både ha lavere og høyere styrke enn granitt • Lavere ripe- og slitasjemotstand enn granitt • Reagerer med sure løsninger Hvit marmor beholder hvitheten bedre enn granitt når den er våt. Misfarging kan inntreffe over tid i enkelte typer. Marmor har høyere reaktivitet overfor forurenset luft enn granitt. Mange varianter viser god holdbarhet, men enkelte kan ha en ugunstig sammenbinding mellom bestanddelene som påvirker estetikk, styrke og holdbarhet.