stein3

HVIT GRANITT • Egnet til de fleste anvendelser • Liten til middels porøsitet/vannopptaksevne Middels til høy styrke • Hard og høy ripe- og slitasjemotstand • «Kjemisk nøytral», mostandsdyktig overfor sure løsninger Hvit granitt blir relativ mørk når den er våt, og misfarginger kan inntreffe over tid i enkelte typer. Generelt har hvit granitt god holdbarhet og bedre bestandighet enn marmor. Enkelte varianter kan være kraftig omvandlet eller forvitret – noe som påvirker både estetikk, styrke og holdbarhetsegenskaper.