stein3

HVIT GRANITT
• Egnet til de fleste anvendelser
• Liten til middels porøsitet/vannopptaksevne Middels til høy styrke
• Hard og høy ripe- og slitasjemotstand
• «Kjemisk nøytral», mostandsdyktig overfor sure løsninger

Hvit granitt blir relativ mørk når den er våt, og misfarginger kan inntreffe over tid i enkelte typer. Generelt har hvit granitt god holdbarhet og bedre bestandighet enn marmor. Enkelte varianter kan være kraftig omvandlet eller forvitret – noe som påvirker både estetikk, styrke og holdbarhetsegenskaper.