italiab

RENNEBU GRANITT er en ung bedrift som holder til sør for Berkåk. Det første granittpartiet til operaen er planlagt levert på sensommeren, for på svarteste vinteren er det ingen aktivitet i steinbruddet.