italia

DEN ITALIENSKE MARMOREN kommer fra steinbruddet La Facciata, i det kjente marmordistriktet utenfor byen Carrera i Nord-Italia. Statbygg har inngått kontrakt med firmaet Campolonghi.