tmpIMR7RG_None

Ivar Berthling ved NTNU melder mer nedbør i form av – som her – snø.