tmpIMR7RG_None

Ivar Berthling ved NTNU melder mer nedbør i form av - som her - snø.