tema_roee_bjoern

FORSKNING KAN MISBRUKES – Det er alltid en fare for at uskyldige, avgrensede grunnforskningsprosjekter kan bli satt sammen med en rekke andre prosjekter og oppdagelser, og i verste fall ende opp som atomvåpenforskning. Ingen kan gardere seg mot slikt misbruk, sier Bjørn Røe. Han er professor i byplanlegging ved NTNU, og mangeårig medlem av Nei til atomvåpen. Foto: NTNU Info/Synnøve Ressem