tema_koppreitan

Motstandens ansikt Ole Kopreitan er blitt synonymt med kampen mot atomvåpen. I et kvart århundre har han vært Nei til atomvåpens ansikt utad. Mens det store flertallet mistet interessen etter den kalde krigens slutt, holdt «Ole Kopp» fanen hevet. Foto: Tore Oksholen