tema_ill-uvitende

MEN IKKE HER HOS OSS? Mange uhyggelige scenarier kan listes opp: atomterrorisme, atomkrig ved uhell, regionale atomkriger, eller miniatomvåpen. Både forskere og politikere advarer om at atomtrusselen øker. Noen steder er mer i faresonen enn andre, og nordmenn kan nok fortsatt sove trygt. Men skal vi fortsette å kunne det, må noe gjøres med det internasjonale avtaleverket. Ill.: Mads Nordtvedt