tema_gleditsch

TERROREN HAR REDUSERT
HEMNINGENE
Enten de slåss for politiske eller religiøse mål: Hva terrororganisasjoner har til felles, er en vilje til å gå svært hensynsløst til verks.
– Da må vi også være forberedt på at hemningene mot å bruke kjernefysiske våpen er redusert, sier fredsforsker Nils Petter Gleditsch.
Foto: Tom Hansen