bassengtesting-fiskerdrakt

FISKERE FÅR NY DRAKT: Forskerne tester ut og evaluerer flyteevnen til nye kleskonsept. Behovet for en ny bekledning blir signalisert av Norges Fiskarlag. Forskerne intervjuer yrkesgruppen for å kartlegge både ønsker og mangler ut fra dagens bekledning. 1000 spørreskjema sendes ut der brukeren blir bedt om å prioritere blant 40 utvalgte punkt. Sammen med krav fra myndigheter, markedet, forsikringsselskaper og produsenten, blir en kravspesifikasjon satt opp, og forskerne finner ut hva det skal fokuseres på framover. Når testene starter, jakter forskerne på de kritiske suksesskriteriene som vil føre til at fiskerne faktisk vil bruke produktet. Testene blir delt inn i følgende kategorier: Komfort og bevegelighet. Personen skal ikke fryse i klærne. Svette må derfor transporteres ut. Testene måler temperatur for å fortelle hvordan personen har det under arbeid. Aktivitet som ligner fiskerens bevegelser, må simuleres. Ulykkessituasjoner. Hva skjer når personene faller i vannet. Hvordan oppfører klærne seg? Oppdrift? Nedkjøling? Temperaturfølere monteres på 13 punkter på huden for å sjekke temperaturfall. Designmessige ting. Hvilke materialer skal benyttes? Hva gjør man med rifter i klær? Tilleggsutstyr? Skal utseendet være kult og tøft eller mer tradisjonelt? Testene blir kjørt på termodukke og med testpersoner både i laboratorium og i store svømmebasseng med og uten bølger for å teste flyteevne og oppdrift. Testing skjer også ute på fiskefartøy. Foto: Science Photo Library