NY BOK: EN KVINNELIG ARKITEKTUR

Abstrakt forlag. Norge har utdannet kvinnelige arkitekter i over 100 år. Men de har vært relativt usynlige i arkitekturhistorien, på tross av at de har bidratt til utviklingen av både offentlig og privat bygge- og planleggingsvirksomhet. Men tenker, tegner og bygger de annerledes enn menn? Wenche Findal er professor i kunsthistorie ved NTNU. Hun mener at kvinner kan ha noe felles når det gjelder å tenke arkitektur, men at de på mange måter har blitt fortiet og usynliggjort gjennom historien.