tmpecJX3j_None

Mange frykter at menneskeskapte utslipp av CO2 har endret klimaet i verden, og at alt ekstremværet de siste årene skyldes forurensning.