INNVANDRERKVINNER ER IKKE SOM VI TROR

En ny SINTEF-rapport avliver myten om at innvandrerkvinner ikke er opptatt av å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Innvandrerkvinner deltar mindre i arbeidslivet enn norske kvinner, og mindre enn menn med innvandrerbakgrunn.

Men det betyr ikke at nordmenns forestillinger om innvandrerkvinner som en homogen og passiv gruppe, er riktige. Data som SINTEF-forskerne Berit Berg og Tove Håpnes sitter med, viser at mange innvandrerkvinner ønsker arbeid. Ifølge de to har myndighetene signalisert at integrering i arbeidslivet primært handler om at innvandrere må kvalifisere seg. Men Berg og Håpnes mener at utfordringene er minst like store på arbeidsgiversida.

– Materialet vårt rommer mange eksempler på at innvandrerkvinner ikke får jobb selv om de har kvalifisert seg. Nå må arbeidsgiverne jobbe med sine egne holdninger, være løsningsorienterte og lage tilpasninger, sier de to.