utsira_hires

Norsk Hydro er en av de norske aktørene som har tro på at hydrogensamfunnet kan bli en realitet. Selskapet har brukt 40 millioner kroner på et stort demonstrasjonsanlegg i øykommunen Utsira. Her produserer to vindturbiner kraft nok til det lille samfunnet. Overskuddskraft fra vindgeneratorene brukes til framstilling av H2. Hydrogenet fungerer da som et kraftlager som kan brukes når vinden ikke lenger blåser. Men lønnsomt er det ikke ikke. Deler man investerings-kostnaden på de ti husstandene, blir prisen over fire millioner kroner per familie. Utsira regner riktignok med å selge noe kraft til andre i perioder med overskuddsstrøm. Foto: Hydro