havbruksbaat-hms

Illustrasjon: Mats A. Heide, SINTEF Fiskeri og havbruk