kikkhullet_ertetorking_liten

Illustrasjoner: Mads Nordtvedt
Vitenskapelig rådgiver: Ingvald Strømmen, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Se nærmere på illustrasjon .pdf
Til dette trenger du hjelpe-programmet Acrobat Reader