metalliskbinding

DETTE SKJER: Atomene i de to emnene som skal sammenføyes, begynner å dele på elektronene i de to ytterste elektronskallene. Det dannes en sky av frie elektroner som fritt beveger seg mellom de positivt ladede atomkjernene, og metallisk binding oppstår.