alusveis2

Trondheim 27.10.2004 : På NTNUs Institutt for Materialteknologi testes metoder for å sveise aluminium uten bruk av varme. Høyt trykk får metallet til å flyte sammen. Her er tråden skjøtet sammen og skjøten er sterkere enn tråden ellers. Foto: Thor Nielsen