alusveis

Trondheim 27.10.2004 : På NTNUs Institutt for Materialteknologi testes metoder for å sveise aluminium uten bruk av varme. Høyt trykk får metallet til å flyte sammen. Professor Øystein Grong t.h. og Tomas Erlien ved utsyret for å sammenføye de 2 aluminiumsplatene. Foto: Thor Nielsen

FRUKTBART SAMARBEID: Professor Øystein Grong og student Tomas Erlien berømmer det fruktbare samarbeidet mellom NTNU og SINTEF. Foto: Thor Nielsen