solfangere

Oslo. Sverdrups gate 22. Solfangerne dekker store deler av taket i borettslaget Sverdrups gate 22, og produserer ca 10 prosent av energien.

STRØM OG VARME Energi fra sola kan utnyttes som varme eller omformes til elektrisk energi. I Norge er solenergi-potensialet hovedsakelig knyttet til solvarme som dannes ved hjelp av vann i spesielle solfangere på taket – som på dette bildet fra Oslo. I det globale markedet er solceller mest aktuelt. Siden 1994 har veksten vært på 30 prosent årlig. Et forsiktig anslag fra solcellebransjen er at den årlige økningen vil være rundt 25 prosent de neste ti årene. Foto: Signe Dons, Aftenposten