slik_virker

Illustrasjon:Mads Nordtvedt,
Fakta: Nils Kristian Rossing, Håvard Karoliussen. NTNU

Se nærmere på illustrasjon .pdf
Til dette trenger du hjelpe-programmet Acrobat Reader