REC(Renewable Energy Corp)

Høvik, 20040903: Alf Bjørseth, Dr. phil., har bygd opp REC(Renewable Energy Corp.) AS til et av hverdens største selskap innenfor solenergiteknologi. Foto: Tom Hansen *** Local Caption *** Oppdrag for Gemini

Werner Juvik

SOLKONGENS RIKE Med Alf Bjørseth som general har industri-Norge erobret en plass i sola. Konsernet REC, som Bjørseth leder, er aktivt langs hele verdikjeden i solcellebransjen. REC har 600 ansatte fordelt på fem selskap: Et som lager solcellesilisium (USA), et som lager cellenes hoveddel – silisiumskiver (Glomfjord og Herøya), et som lager solceller (Narvik), et som lager solcellepaneler (Sverige) og et som leaser ut solstrømanlegg (Sør-Afrika). Foto: Tom Hansen