audvaernes

SOL I SINNET Aud Wærnes er forskningssjef ved SINTEF Materialer og kjemi – og en av deltakerne i mesterskapet som skal stille solcellebransjens råstoffhunger. Foto:Studio Lasse Berre