statue

MONUMENTER SIKRES: Memnon-statuene i Luxor er uerstattelige kunstverk som nå kan få bedre vern
mot jordskjelv.
Foto: GV Press