SPILLER PÅ MATTE

Konge av koordinatene heter et matematisk brettspill som snart vil bli tilgjengelig på markedet.

Spillet er designet av Kristin Melgårdsbakken ved produktdesign, NTNU. Det er tiltenkt undervisning i ungdomsskolene, men er godt egnet til privat bruk.

Spillet ønsker å utvikle deltakernes begreper i geometri og forståelse for det tredimensjonale rom. Spillet består av tre forskjellige oppgavetyper med forskjellig vanskelighetsgrad. Den ene oppgaven løses ved å plassere kuber i et koordinatsystem. Den andre oppgaven løses ved å plassere velkjente geometriske elementer i gitt formasjon, og den tredje går ut på å forklare en tredimensjonal figur med bind for øynene. Oppgavene løses alltid parvis, og den ene spilleren forteller hva den andre skal gjøre. Elevene lærer altså ikke bare matematikk, men de lærer også å kommunisere og å jobbe i team. Å designe spill ga Melgårdsbakken mersmak. Enda et brettspill er i anløp. Det vil hete Kampen om kvadratene. Spillene er utviklet i samarbeid med bedriften Simplicatus ved Innovasjonsparken på NTNU.