mobilstraaling2

VARMEAUKE: Modellen syner korleis temperaturen stig når ein avslått mobiltelefon vert heldt mot øyret i 30 minutt. Kilde: Gunnhild Oftedal