dyphavsamfunn_oversikt

På 700 meters dyp i Mexicogulfen lever store ansamlinger rørmark. Sammen med dem ser vi flere eksemplarer av muslingen AceB. Den sikrer seg løpende tilgang på mat ved å svøpe magen rundt markens eggrør.(Til høyre) Foto: Johanna Järnegren