brenselceller-i-bilen

Illustrasjoner: KRT/Bulls, Ford Motor Co. og Raymond Nilsson, SINTEF Media
Vitenskapelig rådgiver: Børre Børresen, Institutt for materialteknologi, NTNU
Se nærmere på illustrasjon .pdf
Til dette trenger du hjelpe-programmet Acrobat Reader
Se nærmere på illustrasjonen .swf (Flash)