1098960765.53.jpgNone.medium

Dagfinn Rian og Turid Smith Polfus argumenterer for en mer nyansert forståelse av islam.