forskningsolbakk

«Når alle innen et
forskningsfelt går i takt, blir jeg alltid litt engstelig.»

Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO