forskningsolbakk

«Når alle innen et forskningsfelt går i takt, blir jeg alltid litt engstelig.» Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, UiO