forskningholmstrom

«I en del rapporter MÅ innholdet gå fra ekspert til ekspert. Det kan ligge ting her som den alminnelige mann ville misoppfatte.» Sture Holmstrøm, Forsker, SINTEF IKT